Preskočiť na obsah

Bitka o Darwogovu korunu

  • larpová hra
30. 10. 2004 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Už mno­ho liet uply­nu­lo od pádu tem­nej ríše čaro­de­ja Darwoga. Prastará legen­da však vra­ví že jeho koru­na sa vrá­ti a nový vlád­ca povs­ta­ne. Nikto neve­no­val pozor­nosť tomu­to sta­ré­mu pro­roc­tvu, veď poves­tí je pred­sa mno­ho a len málo­kto­rá v sebe ukrý­va nie­čo prav­dy. Avšak teraz, celých tisíc rokov od Darwogovej smr­ti, sa upro­stred neobý­va­ných kra­jov zja­vil Darwogov hrad. Armády ľudí, škre­tov ba aj nemŕt­ve­ho krá­ľa sa v túž­be po moci dáva­jú na pochod. Všetko sa schy­ľu­je k straš­né­mu boju… 

And the sky shall once again rain blood… 

Miesto

KVP, Košice
Medzi KVPckom a Girbesom .. na mies­te kona­nia FUNlarpu

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
KVP, Košice
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.