Preskočiť na obsah

Bitka na Vítkovej hore

  • larpová hra
11. 10. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Chceli by ste sa vrá­tiť do časov dáv­no minu­lých, do sve­ta voj­ny, lás­ky, nebez­pe­čen­stva? Chceli by ste sa vrá­tiť do kože svo­jich pred­kov a tak okú­siť aké to bolo? Príďte a roz­hod­ni­te! Príďte a zví­ťaz­te! Príďte a zbo­hat­ni­te! …a okús­te pach krvi!!! Máte jedi­neč­nú prí­le­ži­tosť zme­niť deji­ny.…
.….….….….….….….….….…Pozývame vás na 1. roč­ník bojov­ky s his­to­ric­kou tema­ti­kou. Tento rok si pri­po­me­nie­me 1. kri­žiac­ku výpra­vu pro­ti Husitom vede­nú samot­ným Žigmundom Luxemburským. Viac infor­má­cií ako aj pra­vid­lá sa dozvie­te na nasej stránke…

Miesto

Mariánka, les
Les nad Mariankou. Blyzsi popis naj­de­te na stranke

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Mariánka, les
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.