Preskočiť na obsah

AnimeSHOW/GAME EXPO 2011

18. 3. 2011 - 20. 3. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

IV. roč­ník medzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu AnimeSHOW 2011 Vám ponú­ka 3 dni strá­ve­né na podu­ja­tí s boha­tým prog­ra­mom. Počas neho bude para­lel­ne pre­bie­hať: sek­cie ani­me, comic­su, man­gy a japon­skej kul­tú­ry sek­cia sci­fi, fan­ta­sy a horo­ru Prezentácia a výsta­va comic­su a výtvar­ných diel odbor­né pred­náš­ky na tému ani­me, man­gy, hier, komik­su, sci­fi a fan­ta­sy. bese­dy a prís­pev­ky o japon­skej kul­tú­re súťa­že o ceny v kara­oke, cosp­lay, DDR, kres­le­ní, … prí­jem­né pose­de­nie s pria­teľ­mi v čajov­ni, bare ale­bo reštau­rá­cii III. roč­ník medzi­ná­rod­nej výsta­vy a fes­ti­va­lu GAME EXPO 2011 Vám ponú­ka 3 dni strá­ve­né na podu­ja­tí s boha­tým prog­ra­mom. Počas neho bude para­lel­ne pre­bie­hať: sek­cie výsta­va, počí­ta­čo­vé hry, spo­lo­čen­ské sto­lo­vé hry, kar­to­vé hry a L.A.R.P. Prezentácia vývo­jár­skych štú­dií a výsta­va his­tó­rie počí­ta­čo­vých hier. odbor­né pred­náš­ky, bese­dy a prís­pev­ky na tému hier. tur­na­je a hra­nie naj­nov­ších počí­ta­čo­vých hier hra­nie kar­to­vých hier (MTG, World of Warcraft, Pokémon, Yu-gi-oh) hra­nie sto­lo­vých hier (Vládcové pod­ze­mí, Smallworld, Dominion, Carcassone, Osadníci, …) casu­al hry (Guitar Hero,DDR, SingStar, EyeToy, …)

Miesto

Istropolis, Bratislava
Istropolis, Dom Odborov

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

AnimeSHOW/GAME EXPO 2011

18. 3. 2011 - 20. 3. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Istropolis, Bratislava, Istropolis, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.