Preskočiť na obsah

AnimeSHOW 2009

  • larpová hra
13. 3. 2009 - 14. 3. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Prííde Andrzej Sapkowski , bude tiez Brisingr and Twilight a kopec sci­fi, fan­ta­sy a larpov.

II. roč­ník medzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu AnimeSHOW 2009 Vám ponú­ka 2 dni strá­ve­né na podu­ja­tí s boha­tým prog­ra­mom. Počas neho bude para­lel­ne prebiehať:

* sek­cie ani­me, comic­su, man­gy a japon­skej kul­tú­ry
* sek­cia sci­fi, fan­ta­sy a horo­ru
* Prezentácia a výsta­va comic­su a výtvar­ných diel
* odbor­né pred­náš­ky na tému ani­me, man­gy, hier, komik­su, sci­fi a fan­ta­sy.
* bese­dy a prís­pev­ky o japon­skej kul­tú­re
* súťa­že o ceny v kara­oke, cosp­lay, DDR, kres­le­ní, …
* prí­jem­né pose­de­nie s pria­teľ­mi v čajov­ni, bare ale­bo reštaurácii

Miesto

Dom kul­tú­ry Dúbravka, Bratislava
DK Dúbravka, Bratislava

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Dom kul­tú­ry Dúbravka, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.