Preskočiť na obsah

Alansie

  • larpová hra
11. 8. 2009 - 16. 8. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Před dáv­ný­mi časy, dáv­no před­tím než se východ­ní vévod­ství roz­hod­lo kolo­ni­zo­vat již­ní země, dáv­no před zalo­že­ním měs­ta Dree, sku­pi­na hor­ní­ků nalez­la stra­ré tune­ly. Tyto tune­ly ved­ly na dru­hou stra­nu nepro­stup­ných hor, do nové, dosud neosíd­le­né země. Pro hor­ní­ky to byla země zaslí­be­ná: úrod­ná, bez pánů a daní, pří­věti­vá. Nic ale není tak ide­ál­ní, jak to na prv­ní pohled vypa­dá. Přijeďte i Vy napsat pří­běh o prv­ních lidech ve Východní Alansii. Po dvou letech se vra­cí Letní Alansie, již šes­tá v pořa­dí. Rok pau­zy nám pros­pěl a tak se může­te těšit na hru, ve kte­ré si bude­te moci zahrát přes­ně to co chce­te a napl­no pro­je­vit svou kre­a­ti­vi­tu. Vytvořte si hrdi­nu, sepiš­te si jeho his­to­rii a my Vám pomůže­me zku­sit žít jeho život.

Miesto

Josefovice
Obec Josefovice, asi 15 km od Ostravy

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Josefovice
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.