Preskočiť na obsah

13 Generácia [zrusene]

28. 11. 2008 - 30. 11. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Je tma­vá, piat­ko­vá bez­me­sač­ná noc. Ulice sú pre­pl­ne­né zába­vych­ti­vých ľudí. Výnimku tvo­rí iba malá sku­pin­ka, kto­rá si to namie­ri­la do pod­ni­ku zva­né­ho Červená ruža, kto­rý je dnes otvo­re­ný iba pre vyhra­de­nú spoločnosť…

Hráči hra­jú naj­niž­šiu a najs­lab­šiu vrstvu upí­rov, kto­rí sú len o nie­čo viac ako ghou­lo­via. Na zákla­de tej­to sku­toč­nos­ti chcú vytvo­riť spo­lo­čen­stvo, kto­ré zvý­ši ich posta­ve­nie v spo­loč­nos­ti upí­rov. Na zákla­de toho bolo pozva­ných 5 star­ších, aby boli záru­kou, že toto spo­lo­čen­stvo bude uzna­né. Či sa im to poda­rí, ale­bo nie, je na Vás. 

Vstupný popla­tok: 150 Skk (vstup­ný popla­tok zahŕňa uby­to­va­nie, pohos­te­nie, a her­né predmety)

Bližšie info: Upírsky komor­ný LARP, trva­nie je cca 6–8 hodín (herná/reálna noc). Je vyso­ká kos­tý­mo­vá povin­nosť! (Podľa mož­nos­ti si tvor­te kos­tým pod­ľa svoj­ho set­tin­gu, kto­rý dosta­ne­te po regis­tro­va­ní sa do hry). Hrá sa súčast­ná doba, čiže s tým by nemal byť vcel­ku problém…

Tešíme sa na Vás.

Miesto

Neznáme mies­to
Z orga­ni­zac­nych dovo­dov docas­ne Zrusene 🙁

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

13 Generácia [zrusene]

28. 11. 2008 - 30. 11. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Neznáme mies­to, Neznáme miesto

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.