Preskočiť na obsah

Najnovšie udalosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Mesto hmly
  • larpová hra
8. 10. 2022 - 9. 10. 2022 Blind Bratislava  Mestská fan­ta­sy, Mesto 
Oáza figov­ní­kov
  • larpová hra
5. 8. 2022 - 6. 8. 2022 Chaim Fantasy, Fantasy orient 
Letný LARP: Príbehy spod Vlčích Skál 2022
  • larpová hra
28. 7. 2022 - 31. 7. 2022 Frolo Event Horizon Lesík pri Červenom kameni  Fantasy, Stredovek 
Post Apo Con
  • festival
  • konferencia
  • stretnutie
25. 6. 2022 Kemci Vojenská pozo­ro­va­teľ­ňa v Račianskych vinohradoch  Con, Bunker 
Mestečko Palermo ONLINE
  • larpová hra
7. 6. 2021 Moško kon­ver­zač­ná hra, Malé mes­to v 20. storočí 

Celý lar­po­vý kalendár »

Bojová sekera

pod­rob­ný návod s obráz­ka­mi na dva varian­ty bez­peč­nej bojo­vej seke­ry oba­le­nej karimatkou. 

Budapešť 1652 – doslov.

Zhodnotenie orga­ni­zá­to­ra a krát­ke doroz­prá­va­nie prí­be­hu z posled­né­ho Vampire LARP‑u na východe. 
1 2 3 4 8 9 10 11