Schatmansdorf

Displaying 1–20 of 22 1 2

Name Location Date and time
Zimný LARP Kráľovstvo Vína 2017
Červený Kameň, hrad
Hrad Červený Kameň – Častá 
9. 12. 2017 – 10. 12. 2017 

 
Letný LARP Kráľovstvo vína: Príbehy spod Vlčích skál VI.
Lesík pri Červenom kame­ni
Hrad Červený Kameň – Častá 
20. 7. 2017 – 23. 7. 2017 

 
Zimný LARP Kráľovstvo vína: Príbehy Červenokamenskej pev­nos­ti III.
Červený Kameň, hrad
Hrad Červený Kameň – Častá 
10. 12. 2016 – 11. 12. 2016 

 
NEREALIZOVANÉ: Kráľovstvo vína, prí­be­hy spod vlčích skál VI
Lesík pri Červenom kame­ni
Hrad Červený Kameň – Častá 
28. 7. 2016 – 31. 7. 2016 

 
Kráľovstvo Vína, prí­be­hy z Červenokamenskej pev­nos­ti II.
Červený Kameň, hrad
Hrad Červený Kameň – Častá 
20. 11. 2015 – 21. 11. 2015 

 
Kráľovstvo Vína, prí­be­hy spod Vlčich skál 5.
Lesík pri Červenom kame­ni
Hrad Červený Kameň – Častá 
16. 7. 2015 – 19. 7. 2015 

 
Kráľovstvo Vína, prí­be­hy Červenokamenského panstva
Červený Kameň, hrad
Hrad Červený Kameň – Častá 
22. 11. 2014 – 23. 11. 2014 

 
Kráľovstvo Vína, prí­be­hy spod Vlčích skál
Lesík pri Červenom kame­ni
Hrad Červený Kameň – Častá 
17. 7. 2014 – 20. 7. 2014 

 
Čierne Príbehy Branwelu
Farské Pivnice, Častá
A Hlinku 33 – Častá 
9. 5. 2014 

 
Plný mešec III
Farské Pivnice, Častá
A Hlinku 33 – Častá 
28. 2. 2014 – 1. 3. 2014 

 
Kráľovstvo Vína
Červený Kameň, hrad
Hrad Červený Kameň – Častá 
13. 12. 2013 – 14. 12. 2013 

 
LARP- Kráľovstvo Vína prí­be­hy spod Vlčích skál
Lesík pri Červenom kame­ni
Hrad Červený Kameň – Častá 
18. 7. 2013 – 21. 7. 2013 

 
Plný mešec III
Farské Pivnice, Častá
A Hlinku 33 – Častá 
22. 6. 2013 – 23. 6. 2013 

 
LARP – survival
Častá
Častá – Častá 
25. 5. 2013 

 
Zimný larp, Kráľovstvo Vína
Červený Kameň, hrad
Hrad Červený Kameň – Častá 
27. 12. 2012 – 28. 12. 2012 

 
Kráľovstvo Vína
Lesík pri Červenom kame­ni
Hrad Červený Kameň – Častá 
20. 7. 2012 – 22. 7. 2012 

 
Kráľovstvo vína
Červený Kameň, hrad
Hrad Červený Kameň – Častá 
27. 12. 2011 – 28. 12. 2011 

 
Kráľovstvo vína
Lesík pri Červenom kame­ni
Hrad Červený Kameň – Častá 
8. 10. 2011 – 9. 10. 2011 

 
Kráľovstvo vína
Lesík pri Červenom kame­ni
Hrad Červený Kameň – Častá 
22. 7. 2011 – 24. 7. 2011 

 
Noc pána prsteňov
Častá
Častá – Častá 
16. 4. 2011 – 17. 4. 2011 

 

Displaying 1–20 of 22 1 2